2011-11-09

Mascus öppnar kontor i Ryssland

Mascus - en av världens största marknadsplatser för handel med transportfordon och maskinutrustning för entreprenad, lantbruk, materialhantering och skogsbruk - lanserar ny satsning på en av de mest inflytelserika marknaderna i världen – Ryssland.

Företaget har nu ingått ett nytt licensavtal, med Moskvabaserade Pro-Machinery. Redan sedan tidigare har Mascus kontakter och online-verksamhet inom den ryska marknaden genom webbplatsen www.mascus.ru, men den nya samarbetspartnern Pro-Machinery kommer att stärka denna närvaro ytterligare med ett lokalt Mascuskontor och ett personalteam fokuserat på att marknadsföra varumärket över landet, och att hjälpa köpare och säljare från hela Ryssland att handla med begagnade maskiner, lastbilar och annan utrustning.

“Ryssland är en mycket viktig marknad för oss. Inte bara får vi en betydelsefull exportmarknad för resten av Europa och Asien, utan en som även har viktiga handelsförbindelser med Japan och Kina,” förklarar Fredrik Larsson,VD för Mascus. “Att bygga upp en stark bas i Ryssland i samarbete med Pro-Machinery gör att vi når en ännu större rysktalande publik. Vår webbportal låter köpare kommunicera direkt med lokala säljare, och låter säljarna erbjuda sina produkter till kunder i hela världen. Det är ett stort framsteg för både Mascus och för den ryska marknaden,” tillägger han.

Ett land på uppgång

Rysslands ekonomi återhämtar sig väl efter den globala finanskrisen med både en stor inhemsk marknad och en snabbt växande exportindustri. Mascus hoppas förena de båda delarna i en enda, lättanvänd webbportal som ger möjligheter åt såväl slutanvändare som yrkeshandlare att nå ut till en mycket bredare publik. Flera länder, till exempel Ukraina, drar nytta av handelslänkar med Ryssland och Mascus nya portal på ryska kommer att stärka dessa förbindelser ytterligare.

På Ditt språk

Lanseringen av Mascus Ryssland innebär ett betydande framsteg för den ryska begagnatmarknaden för tung maskinutrustning och transportfordon, då inget annat företag ännu erbjuder de lokala handlarna en motsvarande uppsättning säljverktyg. “Mascus ger yrkeshandlare en helt ny nivå av försäljningsteknik för att nå köpare överallt i landet på deras eget språk,” säger försäljningschefen Rickard Petersson. “Vi öppnar också upp internationella marknader utan att vare sig språk- eller valutaskillnader blir ett hinder för transaktioner.”

Länkar samman kontinenter

Mascus finns nu i 42 länder på fem kontinenter, vilket gör det till en av världens största och mest inflytelserika globala portaler. “Det nya licensavtalet i Ryssland placerar Mascus på framkanten när det gäller internationell handel,” förklarar Fredrik Larsson,VD för Mascus. “En så betydelsefull marknad som Ryssland öppnar inte bara dörrar för landets egna köpare och säljare utan stärker också viktiga handelsförbindelser till länder världen över, och då särskilt inom Asien- och Europamarknaderna.”


Kontakt:
Fredrik Larsson, Verkställande Direktör, +358 50 314 2511,

Rickard Petersson, Försäljningschef, + 46 70 660 2780,

Dimitry Pletniov, Regionsansvarig , +7 495 998-6333,


Om Mascus:
Mascus (www.mascus.se) - Är en webbaserad marknadsplats för begagnad maskinutrustning för lantbruk, skogsbruk, materialhantering, grönyteunderhåll och entreprenad samt för transportfordon. Bland utbudet finns begagnade traktorer, begagnade trailers, begagnade lastbilar , grävare, skåpvagnar, minigrävare och grävskopor. Mascus gör handeln med begagnade maskiner och utrustning snabbare och effektivare genom att samla all information om utbud och efterfrågan på ett ställe. Alla yrkeshandlare, tillverkare såväl som slutanvändare är välkomna att annonsera ut sina begagnade maskiner via marknadsplatsen.

Till Redaktör:
Pressmaterial och bilder:

Svenska www.mascus.se/press

2011-11-09

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2004