ALLMÄNNA TJÄNSTEVILLKOR

Senast ändrad: den 1 juli 2020

Mascus driver en global ledande utrustningslistningstjänst online för begagnade tunga maskiner och lastbilar (”Utrustning”), där yrkesverksamma som utrustningshandlare, mäklare, tillverkare och privata säljare kan annonsera sin utrustning för försäljning till potentiella köpare, lägga upp en önskad annons för utrustning (en ”Annons”) eller bläddra bland andra annonser efter utrustning att köpa eller sälja. Mascus gör handel med utrustning enklare och effektivare genom att tillhandahålla information om tillgång och efterfrågan på ett ställe. DOCK ÄR VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH VÅRA LICENSPARTNERS INTE PÅ NÅGOT SÄTT INVOLVERADE I TRANSAKTIONEN ELLER KÖPEAVTALEN MELLAN KÖPARE OCH SÄLJARE. VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH LICENSPARTNERS ÄR NEUTRALA OCH EN ANNONS ÄR PÅ INTET SÄTT ETT GODKÄNNANDE AV SÄLJAREN ELLER DERAS UTRUSTNING.

Denna sida förklarar villkoren för vilka du kan besöka våra webbplatser och använda våra relaterade mobil- och webbtjänster och onlineverktyg (tillsammans ”Tjänsterna”). Genom att besöka eller använda tjänsterna, eller genom att klicka på en knapp eller markera en ruta märkt ”Jag godkänner” (eller något liknande), betyder att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av dessa allmänna tjänstevillkor (detta ”Avtal ”), och att du godkänner insamling och användning av din information enligt vår Sekretesspolicy och vårt Cookiemeddelande, oavsett om du är registrerad för ett gratis konto eller inte.

Vi förbehåller oss alla rättigheter efter eget gottfinnande, att ändra detta avtal i enlighet med 13.3. Detta avtal gäller för alla besökare och registrerade användare som har tillgång till eller använder tjänsterna, inklusive de som betalar för tjänster (”Användare”).

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DU FÖRSTÅR VARJE BESTÄMMELSE. DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK BESTÄMMELSE RÖRANDE AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN/JURYRÄTTEGÅNG MED VILKEN DU GODKÄNNER ATT ANVÄNDA EN RÄTTEGÅNG PÅ INDIVIDUELL BASIS FÖR ATT LÖSA TVISTER, OCH INTE ATT ANVÄNDA JURYRÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN.

1.Tjänster

1.Behörighet. Detta är ett avtal mellan dig och Mascus International B.V., eller i regioner där tjänster erbjuds eller drivs av ett lokalt dotterbolag eller under licens, mellan dig och tillämpligt lokalt dotterbolag (” Mascus dotterbolag”) eller tillämpliga licensinnehavare (”Licenspartner”) - som identifierats för varje sådan region i "kontakt"-uppgifter i sidfoten på www.mascus.com - ”vi”, ”vår” eller ”oss”. Du måste läsa och godkänna detta avtal innan du använder tjänsterna. Om du inte godkänner detta avtal får du inte använda tjänsterna. Du får använda tjänsterna endast i enlighet med detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. All användning eller tillgång till tjänsterna av någon under 18 år är strängt förbjudet och i strid med detta avtal. Tjänsterna är inte tillgängliga för några användare som vi tidigare tagit bort eller stängt av från tjänsterna.

2.Åtkomst och användning. Med förbehåll för att du följer villkoren i detta avtal kan du komma åt och använda tjänsterna för dina egna professionella och affärsmässiga ändamål för att bläddra och interagera med annonser, för att ladda upp, skapa och lista annonser eller för att förvärva och använda andra produkter och tjänster tillgängliga via tjänsterna, i varje fall föremål för de begränsningar som beskrivs i detta avtal, inklusive, utan begränsning till de begränsningar som anges i artiklarna 1.3 och 2 nedan. Tjänsterna är inte avsedda för personligt, familje- eller hushållsbruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i detta avtal och till tjänsterna och immateriella rättigheter (definieras nedan). Utöver våra övriga rättigheter enligt detta avtal, kan vi stänga av eller avsluta din åtkomst till de kostnadsfria tjänsterna när som helst av någon anledning eller utan anledning.

3.Begränsningar; Obehörig användning. Du kommer inte, och du kommer inte att hjälpa, tillåta eller göra det möjligt för andra att göra något av följande:

a.använda tjänsterna för något annat syfte än vad som uttryckligen anges i artikel 1.2 ovan;

b.demontera, omvandla, avkoda eller dekompilera någon del av tjänsterna, inklusive, utan begränsning, onlinefinansieringsräknaren och algoritmiska prissättningsverktyg, som inte är öppen källkod eller om det inte tillåts enligt tillämplig lag;

c.använda någon robot, sökrobot, spindel, skrapa, data insamlingsverktyg, datainsamlings- eller utvinningsverktyg, eller något annat automatiskt sätt att komma åt, samla in, använda, kopiera eller spela in tjänsterna eller något innehåll, inklusive, utan begränsning till hämtning eller återanvändning av alla eller en väsentlig del av annonsuppgifterna (enligt definitionen nedan) eller att upprepade gånger och systematiskt extrahera eller återanvända icke väsentliga delar av listornas uppgifter, annat än om du är en allmän sökmotor på internet (dvs. Google och inte specifikt för utrustning) eller icke kommersiella arkivtjänster;

d.kopiera, hyra ut, sälja, överföra, överlåta, underlicensiera, modifiera, ändra, hyperlänka till eller skapa bearbetningar av någon del av tjänsterna, någon av våra immateriella rättigheter eller några annonsuppgifter (andra än din egen eller i enlighet med villkoren för ett separat skriftligt avtal med oss);

e.avlägsna eventuella meddelanden om upphovsrätt eller äganderättsuppgifter från tjänsterna;

f.ta bilder, skärmdumpar eller andra bilder av tjänsterna eller på annat sätt extrahera rapporter och andra uppgifter för tjänsterna än uppgifter om dina annonser, meddelandehistorik och annat innehåll eller rapporter som du tar via någon nedladdning och tillhörande funktioner tillhandahållna på eller av tjänsterna (”Användarkonto historik och innehåll”);

g.använda tjänsterna på ett sätt som påverkar (i) stabiliteten för våra servrar, (ii) drift eller utförande av tjänsterna eller någon annan användares användning av tjänsterna, eller (iii) beteendet hos andra applikationer som använder tjänsterna;

h.använda tjänsterna på något sätt eller för något ändamål som bryter mot gällande lagar, juridiska krav eller skyldigheter, avtalsenlig skyldighet eller någon rättighet för någon person inklusive, men inte begränsat till, anti-spam-regler, databas- och immateriella rättigheter, rätten till sekretess och/eller personliga rättigheter, eller vilket annars kan vara skadligt (efter vårt eget gottfinnande) för oss, våra leverantörer eller användare;

i.använda tjänsterna i konkurrens med oss, för att utveckla konkurrerande produkter eller tjänster, eller på annat sätt till vår nackdel eller kommersiell nackdel;

j.använda tjänsterna för benchmarking eller konkurrensanalys av tjänsterna;

k.försöka störa, äventyra systemets integritet eller säkerhet, eller dechiffrera några överföringar till eller från, servrarna som kör tjänsterna;

l.sända virus, maskar eller andra programvaruagenter genom tjänsterna;

m.uppträda som en annan person eller ett förvränga din anknytning till en person eller enhet, dölja eller försöka dölja din identitet, eller på annat sätt använda tjänsterna för alla invasiva eller bedrägliga syften, inklusive för

n.att dela lösenord eller inloggningsuppgifter för tjänsterna;

o.kringgå de åtgärder vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna eller genomdriva begränsningar av användningen av tjänsterna eller innehållet däri, inklusive utan begränsning funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll;

p.identifiera oss eller visa någon del av tjänsterna på en webbplats eller tjänst som nedvärderar oss eller våra produkter eller tjänster, eller kränker någon av våra immateriella rättigheter eller andra rättigheter;

q.identifiera eller hänvisa till oss eller tjänsterna på ett sätt som rimligen skulle kunna innebära ett godkännande, en relation eller anknytning till eller sponsring mellan dig eller en tredje part och oss, förutom din tillåtna användning av tjänsterna enligt detta avtal, utan vårt tidigare uttryckliga skriftliga samtycke; eller

r.använda någon av de kontaktuppgifter som gäller användare som är tillgängliga i en annons för något annat syfte än att kontakta en användare om utrustningen i annonsen.

4.Användarkonton. Ditt kostnadsfria konto på tjänsterna (ditt ”Användarkonto”) ger dig tillgång till de kostnadsfria och betalda tjänsterna och funktioner som vi kan upprätta och upprätthålla från tid till annan och efter vårt eget gottfinnande. Till exempel kan användarkontoinnehavare, med förbehåll för alla villkor i detta avtal, inklusive, utan begränsning de begränsningar som anges i artiklarna 1.3 och 2:

a.placera och uppdatera annonser;

b.få tillgång till ytterligare betalda tjänster för yrkesverksamma, såsom e-post- och publiceringsverktyg, annonsanalys och rapportering, Facebook-tillägg och mer;

c.interagera med tredjepartsleverantörer som erbjuder utrustningsrelaterade produkter och tjänster, såsom finansiering eller transport;

d.få tillgång till och hämta historik och innehåll för användarkontot; och

e.registrera dig för att få e-postuppdateringar om nya produkter och tjänster som erbjuds av oss eller nya listningar från säljare som du väljer att följa.

Vi kan ha olika typer av användarkonton för professionella/företagsanvändare och privata säljare. Om du öppnar ett användarkonto på uppdrag av ett företag, en organisation eller annan enhet, inkluderar (i) "du" dig och den enheten, (ii) du representerar och garanterar att du är en auktoriserad representant för enheten med bemyndigande att binda enheten till detta avtal, och (iii) du godkänner detta avtal på enhetens vägnar.

Du får aldrig använda en annan användares användarkonto utan tillstånd. När du skapar ditt användarkonto måste du ange korrekt och fullständig profilinformation, och du måste hålla denna information aktuell. Du är ensam ansvarig för den aktivitet som sker på ditt användarkonto och du måste hålla ditt användarkontos lösenord säkert. Vi uppmuntrar dig att använda ”starka” lösenord (lösenord som använder en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler) för ditt användarkonto. Du måste meddela oss omedelbart om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt användarkonto. Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster till följd av otillåten användning av ditt användarkonto.

Du kan kontrollera din användarprofil och hur du interagerar med tjänsterna genom att ändra inställningarna i din inställningssida. Genom att ge oss din e-postadress samtycker du till att vi använder e-postadressen för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig, inklusive utan begränsning alla meddelanden som krävs enligt lag, i stället för kommunikation via post. Där lagen tillåter, kan vi också använda din e-postadress för att skicka andra meddelanden, såsom förändringar i funktioner i tjänsterna och specialerbjudanden. Om du inte vill ta emot sådana e-postmeddelanden, kan du välja bort det. Att välja bort det kan hindra dig från att ta emot e-postmeddelanden avseende förbättringar, utrustning, evenemang och erbjudanden; men att välja bort det kommer inte att hindra dig från att ta emot tjänsterelaterade meddelanden.

Du är medveten om att du inte äger det användarkonto som du använder för att få tillgång till tjänster. Du samtycker till att vi har den absoluta rätten att hantera, reglera, kontrollera, överföra, modifiera och/eller eliminera all information som lagras av oss eller för vår räkning på våra (inklusive utan begränsning på våra tredjeparts värdleverantörers) servrar som vi anser lämpligt efter vårt eget gottfinnande, i allmänna eller specifika fall, och att vi, med förbehåll för något produktspecifikt avtal (enligt definitionen nedan), inte kommer att ha något ansvar gentemot dig baserat på vårt utövande av sådan rättighet.

OAKTAT NÅGOT SOM TILLSKRIVS SÅDANA UPPGIFTER AV DIG ELLER TREDJE PART, FÖRSTÅR DU OCH GODKÄNNER ATT, MED FÖRBEHÅLL FÖR NÅGOT PRODUKTSPECIFIKT AVTAL, ALLA UPPGIFTER, ANVÄNDARKONTOHISTORIK OCH INNEHÅLL OCH ANVÄNDAR- OCH SYSTEMDATA (DEFINIERAT NEDAN) SOM FINNS PÅ VÅRA SERVRAR, KAN RADERAS, ÄNDRAS, FLYTTAS ELLER ÖVERFÖRAS NÄR SOM HELST AV NÅGON ANLEDNING EFTER VÅRT EGET GOTTFINNANDE, MED ELLER UTAN MEDDELANDE OCH INGET ANSVAR AV NÅGOT SLAG. VI TILLHANDAHÅLLER INTE ELLER GARANTERAR, OCH UTTRYCKLIGEN FRISKRIVER OSS, NÅGOT VÄRDE, KONTANT ELLER ÖVRIGT, HÄNFÖRANDE TILL NÅGON DATA PÅ VÅRA SERVRAR.

2.Användar- och systemdata. Som en del av din användning och interaktion med tjänsterna, kommer vi att samla in data, metadata, innehåll och information, inklusive utan begränsning unika identifierare, som du lämnar till oss eller som samlas in av oss eller via tjänsterna (”Användar- och systemdata”). Du beviljar härmed oss, och intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att bevilja oss, en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar och royaltyfri rätt och licens att samla in, använda, reproducera, elektroniskt distribuera, sända, ha sänt, utföra, visa, lagra, arkivera och att modifiera och göra derivat av all användar- och systemdata för att tillhandahålla och bibehålla tjänsterna, inklusive utan begränsning att göra din användarkontohistorik och innehåll tillgängligt, och endast i avidentifierad eller aggregerad form, att rapportera om och förbättra våra produkter och tjänster och för våra andra affärsändamål som anges i vår Sekretesspolicy (och eventuella och alla sådana uppgifter som härrör från detta anses vara en del av vår immateriella rättighet).

3.Ändringar av tjänsterna. Med förbehåll för något produktspecifikt avtal kan vi, utan föregående meddelande, ändra tjänsterna, sluta tillhandahålla tjänsterna eller funktionerna i tjänsterna, till dig eller till användare i allmänhet, skapa användningsgränser för tjänsterna, eller avbryta leveransen för underhåll eller andra skäl som anges i detta avtal. Med förbehåll för något produktspecifikt avtal kan vi permanent eller tillfälligt säga upp eller avbryta din åtkomst till tjänsterna utan förvarning och ansvar av någon anledning, inklusive utan begränsning om du enligt vårt eget beslut bryter mot någon bestämmelse i detta avtal eller utan någon anledning. Efter avslutad åtkomst av någon anledning eller utan anledning fortsätter du att vara bunden av detta avtal.

4.Interaktioner med andra användare. Du är ensam ansvarig för dina direkta interaktioner med andra användare. Vi ansvarar inte för dina direkta interaktioner med andra användare eller för någon användares handling eller passivitet. Vi är inte part i dina transaktioner med en köpare, säljare eller tredjepartsleverantör som etablerats genom tjänsten. Allt annonsinnehåll tillhandahålls av säljaren och vi garanterar inte dess noggrannhet eller äkthet. Vi uppmuntrar alla användare att genomföra lämpliga kontroller av utrustningen och säljare innan köp. För att underlätta har vi sammanställt några användbara säkerhetstips.

5.Exportkontroll. Du är helt och hållet ansvarig för att följa alla gällande lokala lagar och förordningar som gäller export-, återexport- och importregler. Du får inte använda tjänsterna om du är bosatt i ett land som är i embargo av USA, eller om en utländsk person eller enhet blockeras eller nekas av USA:s regering eller enligt liknande lagar eller regler som är tillämpliga i andra jurisdiktioner.

6.Ytterligare villkor för betaltjänster. Att placera en annons för att sälja eller köpa utrustning är föremål för ytterligare annonseringsregler som anges i artikel 4 (”Listningsregler”). Om du prenumererar på återkommande månatliga listningstjänster kan du behöva ingå ett separat listningsavtal eller beställningsformulär (ett ”listningsavtal”), som när det undertecknas, eller på annat sätt godkänns, förblir underkastat detta avtal, inklusive utan begränsning, listningsreglerna. Förutom listningstjänster kräver vissa andra betaltjänster, såsom tillgång till värderingstjänster, dessa användare att ingå ett separat abonnemangstjänstavtal (ett ” Abonnemangstjänstavtal ”), som när det undertecknas, eller på annat sätt godkänts, införlivar detta avtal. I den mån det uppstår konflikt mellan detta avtal och ett listningsavtal eller abonnemangstjänstavtal (vart och ett ”Produktspecifikt avtal”), kommer villkoren i det produktspecifika avtalet gälla.

2.Listningsdata; Tillåtna användningsområden; Begränsningar

Annonser innehåller och visar data, information, bilder, varumärken, logotyper och annat innehåll i samband med att utrustningen annonseras för försäljning, inklusive men utan begränsning beskrivningar, priser och säljarens kontaktinformation (”Listningsdata”). Annat än att listningsdata som finns i dina annonser eller underkastade villkoren i ett separat åtkomstavtal med oss, som användare, får du bara komma åt och använda listningsdata medan de är tillgängliga i det format och arrangemang vi tillhandahåller genom tjänsterna för följande begränsade ändamål: (i) för att granska, jämföra och hjälpa dig med att avgöra om du ska köpa den utrustning som annonseras eller liknande utrustning någon annanstans på marknaden; (ii) för att kommunicera med säljaren för att fråga om, förhandla om eller slutföra köpet av den annonserade utrustningen, eller (iii) för att hjälpa dig att avgöra om du ska sälja din egen liknande utrustning via tjänsterna, till exempel att bestämma det potentiella priset att ta betalt för din utrustning eller rätt tid att sälja (”Tillåtna användningsområden”). När det gäller listningsdata kommer du inte, och du kommer inte att tillåta någon tredje part, att använda listningsdata på något sätt eller för något annat syfte än de tillåtna användningsområdena utan vårt föregående uttryckliga skriftliga medgivande. För tydlighetens skull, och utan att begränsa det föregående, är följande aktiviteter inte tillåtna:

a.inspelning, kopiering eller lagring av någon listningsdata på något sätt eller för något som helst ändamål, andra än för de tillåtna användningsområdena;

b.direkt eller indirekt publicera, sända eller distribuera listningsdata, eller andra derivat av dessa inklusive men inte begränsat till rapporter eller andra analyser avseende marknaden för begagnad utrustning, på något sätt för någon form av monetära eller andra värdefulla vederlag; eller

c.införliva listningsdata på något sätt i verktyg för prissättning av begagnad utrustning, instrumentpaneler eller andra visualiseringsprodukter.

2.Våra äganderättigheter

Du bekräftar och samtycker till att tjänsterna och allt material däri eller överförs därmed, inklusive, utan begränsning, listningsdata och alla andra videor, ljud, bilder och annat innehåll och information som visas, ordnas eller görs tillgängligt på tjänsterna och all programvara, algoritmer, kod och teknik som ligger till grund för tjänsterna och alla immateriella rättigheter däri och därtill över hela världen (kollektivt och individuellt ”Immateriella rättigheter”), är Mascus International B.V.: s eller dess licensgivare (om tillämpligt), egna och exklusiva egendom. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, kommer inget i detta avtal att anses skapa en licens i eller under några immateriella rättigheter, och du samtycker till att inte komma åt, sälja, licensiera, hyra, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, sända, offentligt visa , offentligt utöva, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk från alla immateriella rättigheter. Användning av immateriella rättigheter i något syfte som inte uttryckligen tillåts i detta avtal är strängt förbjudet.

Du kan välja att, eller vi kan bjuda in dig att skicka kommentarer, idéer om tjänsterna, inklusive utan begränsning om hur man kan förbättra tjänsterna eller våra produkter (”Idéer”). Genom att skicka någon idé samtycker du till att ditt utlämnande är gratis, oombett och utan begränsningar och inte kommer att placera oss under någon förtroende- eller annan skyldighet, och att vi är fria att använda idén utan ytterligare kompensation till dig och/eller att avslöja idén på icke-konfidentiell basis eller på annat sätt till någon. Du bekräftar vidare att genom att acceptera ditt bidrag avstår vi inte från några rättigheter att använda liknande eller besläktade idéer tidigare kända för oss, eller utvecklade av våra anställda, eller från andra källor än dig.

3.Listningsregler

a.Annonsvaraktighet. Självlistade annonser kommer att publiceras under den tid du väljer och betalar för när du publicerar din annons. Annonser som skapats och laddats upp på annat sätt kommer att publiceras under den tid som överenskommits i tillämpligt listningsavtal. Om din utrustning säljs är det ditt ansvar att ta bort annonsen med den funktion som finns i ditt användarkonto eller att meddela oss så att annonsen kan tas bort.

b.Annonsavgifter. Avgifter för att publicera självlistade annonser och eventuella tilläggstjänster baseras på den gällande prislistan som görs tillgänglig för dig innan publicering och publicering är villkorad av att betalningen sker i sin helhet med vårt godkända betalningsmedel. Vi använder Adyen N.V. som vårt tredjepartsleverantör för betaltjänster. Genom att använda självlistningstjänsterna samtycker du till att vara bunden av alla användarvillkor för Adyen-tjänsten som vi kan göra tillgängliga för dig då och då. Besök https://www.adyen.com/ för mer information. Avgifter för icke-självlistade annonser och eventuella tilläggstjänster kommer att avtalas ömsesidigt mellan dig och oss före den första publiceringen av annonserna och kommer att specificeras i ett eventuellt listningsavtal, om något. Fakturor som genereras betalas utan kvittning överhuvudtaget vid mottagandet med vårt godkända betalningsmedel. Med förbehåll för artikel 4.10 återbetalas inte de tillhörande avgifterna när en annons har publicerats.

c.Skatter; Ränta; Andra kostnader. Alla avgifter för tjänster är exklusive eventuella försäljnings-, användnings-, mervärdes- eller varu- och tjänsteskatter, tullavgifter, källskatt eller liknande avgifter av något slag, inklusive ränta och straffavgifter därpå. Om något belopp som ska betalas inte tas emot av oss inom trettio (30) dagar från mottagandet, kan vi (i) villkora framtida avtal om kortare eller alternativa betalningsvillkor; och (ii) ta ut avgifter eller dröjsmålsränta till lägre än 12 % per år eller det högsta tillåtna enligt tillämplig lag. Eventuella rättsliga och utomrättsliga kostnader för inkassering för obetalda belopp kommer att belastas dig.

d.Annonsinnehåll. Annonser listade på tjänsterna måste: (a) vara för utrustning som du är auktoriserad eller har bemyndigande att sälja; (b) ha korrekta listningsdata; (c) ärligt representera utrustningens skick och inte försöka vilseleda; (d) endast relatera till en utrustning och inte vara ett duplikat; (e) endast marknadsföra utrustningen som säljs, inte andra produkter eller tjänster; (f) inte kränka några tredje parts-rättigheter, inklusive utan begränsning immateriella rättigheter såsom patent, upphovsrätt, moraliska rättigheter, affärshemligheter, varumärken, tjänstemärken, uppfinningar, designrättigheter och andra äganderättigheter som tillhandahålls enligt tillämplig lag med avseende på immateriella rättigheter; och (g) inte innehålla något diskriminerande, stötande eller hotande innehåll.

e.Annonsplacering. Annonser får bara skapas och laddas upp på ett sätt som godkänts av oss. Annat än det självlistningsalternativ som är tillgängligt för alla användarkonton, kan annonser laddas upp via: (a) ditt RB Asset Solutions lagerhanteringssystem som tillhandahålls av Mascus International B.V. eller ett Mascus-dotterbolag; (b) automatiserade importverktyg som tillhandahålls av en licenspartner; (c) API:er för applikationsprogrammering som tillhandahålls av en av våra partners som antingen vi gör tillgängliga för dig eller med vilka vi båda har en oberoende relation; eller (d) andra automatiserade medel som godkänts av oss skriftligen. Annonser för utrustning som anges i ditt RB Asset Solutions lagerhanteringssystem för listning på tjänsterna kommer att skapas genom att hämta listningsdata, inklusive att använda bilderna, utrustningens detaljer och kontaktinformation, från ditt system. På grund av intervall för indexdata och säkerhetsåtgärder är innehållet i annonserna inte direkt synligt online.

f.Nödvändiga rättigheter. Du intygar och garanterar att du har förvärvat och kommer att behålla alla nödvändiga rättigheter och behörigheter till listningsdata, inklusive eventuella utgivningar eller tillstånd från enskilda säljarkontakter, för att tillåta skapande av din annons, dess uppladdning till och visning genom tjänsterna och bevilja oss rättigheterna att använda och på annat sätt behandla listningsdata enligt detta avtal.

g.Granskning av Mascus. Vi har rätt, men inte skyldighet, att granska varje annons för lämplighet före eller efter publicering. Om vi fastställer och agerar rimligt att din annons inte är lämplig eller på annat sätt bryter mot detta avtal kommer du att kontaktas via e-post. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten, utan ansvar, att fördröja publicering eller ta bort annonsering som vi fastställer, agerande rimligt, inte är lämplig eller på annat sätt bryter mot detta avtal. Om din annons tas bort före publicering har du rätt till återbetalning av de avgifter som betalats för sådan annons så länge borttagning inte berodde på ditt bedrägliga, vilseledande eller olagliga beteende.

h.Licens att använda. När du skapar eller laddar upp annonser ger du oss härmed en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar och royaltyfri rätt och licens att samla in, använda, reproducera, distribuera, sända, utöva, visa, lagra, arkivera och att modifiera och göra härledda verk av alla listningsdata som är associerade med dina annonser för att tillhandahålla, underhålla, säkra och förbättra tjänsterna, inklusive utan begränsning att marknadsföra dina annonser med sådana layouter och användargränssnitt för tjänsterna som vi anser lämpliga efter vårt eget gottfinnande att förbjuda eller tillåta användning och åtkomst av andra användare av listningsdata i enlighet med avtalet, och i avidentifierad eller aggregerad form, för att utveckla och stödja våra produkter och tjänster och för våra andra affärsändamål (och all sådan information som härrör från detta anses vara en del av vår immateriella egendom).

i.Annonsering på andra kanaler. Du godkänner att som en del av tjänsterna kan vi ge utomstående tillgång till hela eller delar av en annons för reklamändamål tillåta tredje part att främja annonsen i kombination med andra annonser på tredje parts webbplatser, via e-post eller andra annonskanaler eller medier.

j.Avstående från lagstadgad betänketid. Även om tjänsterna inte är avsedda för personligt, familje- eller hushållsbruk, erkänner vi att i vissa jurisdiktioner kan privata säljaranvändare ha rätt till vissa lagstadgade rättigheter när de annonserar själv. Sådana privata säljare med självlistning erkänner härmed att genom att skicka en annons för publicering, godkänner användaren uttryckligen att påbörja avtalet om tjänster omedelbart och avstår därmed från lagstadgad ånger- eller betänketid som användaren kan ha haft rätt till. Trots det ovanstående, om en privat säljaranvändare vill avbryta en självlistad annons före det valda utgångsdatumet och få en proportionell återbetalning, kan användaren lämna in en skriftlig begäran till oss som innehåller följande information:

Modell avbokningsformulär

Till: Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78

1017 HL Amsterdam

(Region: Noord-Holland)

Nederländerna

Jag vill härmed säga upp vårt avtal om tillhandahållande av online-självlistningstjänster som gjorts den [ange datum].

[Konsumentens namn]
[Konsumentens adress]
[Konsumentens signatur]

k.Icke-Mascus-applikationer. API:er och andra godkända automatiserade medel som tillhandahålls av en av våra partners (”Icke-Mascus-applikationer”) görs tillgängliga för användning av deras respektive leverantörer och kan vara föremål för sina egna villkor. Om leverantören slutar göra icke-Mascus-applikationerna tillgängliga för interoperation med tjänsterna eller gör det på villkor som vi anser vara orimliga (dvs. avbryter tjänsten, använder gamla integrationsmetoder eller otillräckliga säkerhetsprotokoll), kan vi ändra, avbryta eller upphöra med att tillhandahålla sådan interoperabilitet med funktionerna i tjänsterna. Du kommer inte vara berättigad till någon återbetalning, kredit eller annan ersättning. I sådant fall, om sådan ändring, upphävande eller upphörande inte är acceptabelt för dig, är din enda och exklusiva åtgärd att säga upp ditt avtal med oss om tjänster.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJANDE, STRAFFLIGA, EXTRAORDINÄRA, EXEMPLARISKA ELLER ANDRA SKADOR SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV ICKE-MASCUS-APPLIKATIONER ELLER DITT AVTALSFÖRHÅLLANDE MED NÅGON LEVERANTÖR AV EN ICKE-MASCUS-APPLIKATION.

l.Force Majeure. Vi (och Mascus listningsleverantören, om inte vi), kommer inte att hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att utföra de betalda tjänsterna till följd av någon orsak som ligger utanför dess rimliga kontroll (en ”Force Majeure-händelse”), inklusive men inte begränsat till bränder, explosioner, jordbävningar, översvämningar, epidemier, branschövergripande strejker, arbetsnedläggelser eller nedgångsperioder eller andra arbetskonflikter, olyckor, upplopp eller oroligheter, åtgärder av civila eller militära myndigheter, avbrott i el, internet, eller medel för telekommunikation och dina eller tredje parts applikationer eller system. Varje tidsperiod för att fullgöra sina skyldigheter förlängs automatiskt under Force Majeure-händelsen, förutsatt att du får ett skriftligt meddelande omedelbart och vi (eller Mascus listningsleverantören, om inte vi) använder alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att återuppta prestanda så snart som möjligt.

2.Ytterligare villkor för mobila applikationer

a.Mobilapplikationer. Vi kan tillhandahålla programvara för att få tillgång till tjänster via en mobil enhet (”mobilapplikationer”). För att använda mobilapplikationer måste du ha en mobil enhet som är kompatibel med mobilapplikationerna. Vi garanterar inte att mobilapplikationerna är kompatibla med din mobila enhet. Du kan använda mobildata i samband med mobilapplikationerna och det kan medföra extra kostnader från din trådlösa leverantör för dessa tjänster. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för sådana kostnader. Vi beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att använda en kompilerad kodkopia av mobilapplikationer på en eller flera mobila enheter som ägs eller hyrs enbart av dig, enbart för personligt bruk. Du får inte: (i) modifiera, demontera, dekompilera eller omvandla mobilapplikationerna, utom i den utsträckning som sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag; (ii) hyra, leasa, låna, vidaresälja, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt överföra mobilapplikationerna till någon tredje part eller använda mobilapplikationerna för att tillhandahålla tidsdelning eller liknande tjänster för någon tredje part; (iii) göra några kopior av mobilapplikationerna; (iv) ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i mobilapplikationerna, funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av allt innehåll som är tillgängligt via mobilapplikationerna, eller funktioner som tvingar fram begränsningar för användningen av applikationerna; eller (v) radera meddelanden om upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden på mobilapplikationerna. Du bekräftar att vi från tid till annan kan utfärda uppgraderade versioner av mobilapplikationerna och kan, där dina enhetsinställningar tillåter, automatiskt elektroniskt uppgradera versionen av mobilapplikationerna som du använder på din mobila enhet. Du samtycker till en sådan automatisk uppgradering på din mobila enhet, och samtycker till att villkoren i detta avtal kommer att gälla alla sådana uppgraderingar. Alla tredjepartskoder som kan införlivas i mobilapplikationerna täcks av tillämpliga öppen källkods- eller tredjepartslicensvillkor, om sådana finns, som tillåter användning av sådan kod. Ovanstående licensbeviljande är inte en försäljning av mobilapplikationerna eller någon kopia därav, och vi eller våra tredjepartspartners eller leverantörer behåller all rätt, äganderätt och intresse för mobilapplikationerna (och alla kopior därav). Varje försök av dig att överföra några av de rättigheter, skyldigheter eller förpliktelser här nedan, med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal, är ogiltiga. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal. Om mobilapplikationerna förvärvas på uppdrag av USA:s regering gäller följande bestämmelse. Mobilapplikationerna anses vara ”kommersiell datorprogramvara” respektive ”kommersiell datorprogramvarudokumentation” enligt DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, i tillämpliga fall. All användning, reproduktion, utgivning, prestanda, visning eller avslöjande av tjänsterna och eventuell medföljande dokumentation av den amerikanska regeringen kommer att styras enbart av detta avtal och är förbjuden utom till den grad som uttryckligen tillåts i detta avtal. Mobilapplikationerna omfattas av amerikanska exportlagar och föreskrifter. Mobilapplikationerna får inte exporteras eller återexporteras till vissa länder eller de personer eller enheter som är förbjudna att ta emot export från USA. Dessutom kan mobilapplikationerna vara föremål för import- och exportlagar i andra länder. Du samtycker till att följa alla USA:s och utländska lagar i samband med användning av mobilapplikationerna och tjänsterna.

b.Mobilapplikationer från Apple App Store. Följande gäller för alla mobilapplikationer du förvärvar från Apple App Store (”Programvara med Apple-källkod”): Du godkänner att detta avtal är enbart mellan dig och oss, inte Apple, Inc. (”Apple”) och att Apple har inget ansvar för programvara med Apple-källkod eller innehåll därav. Din användning av programvara med Apple-källkod måste uppfylla App Stores användarvillkor. Du godkänner att Apple inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på programvara med Apple källkod. I händelse av att programvaran med Apple-källkod inte uppfyller någon tillämplig garanti, kan du meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset för programvaran med Apple-källkod till dig; i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer Apple inte att ha någon annan garantiförpliktelse med avseende på programvaran med Apple-källkod, och alla andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller kostnader som kan hänföras till bristande efterlevnad av någon garanti kommer att endast regleras av detta avtal och all lag som är tillämplig på oss som leverantör av programvaran. Du godkänner att Apple inte ansvarar för att ta itu med några anspråk från dig eller någon tredje part som rör programvaran med Apple-källkod eller ditt ägande och/eller användning av programvaran med Apple-källkod, inklusive, men inte begränsat till: (i) anspråk på produktansvar; (ii) varje påstående om att programvaran med Apple-källkod inte uppfyller något tillämpligt lagligt eller reglerande krav; och (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och alla sådana anspråk regleras enbart av detta avtal och all lag som är tillämplig på oss som leverantör av programvaran. Du godkänner att i händelse av att någon tredje part hävdar att programvaran med Apple-källkod eller ditt innehav och användning av programvaran med Apple-källkod gör intrång på den tredje partens immateriella rättigheter, kommer vi, inte Apple, att vara ensamma ansvariga för utredningen, försvar, lösning och ansvarsfrihet för sådana anspråk på intrång i immateriella rättigheter i den utsträckning som krävs av detta avtal. Du bekräftar och går med på att Apple och Apples dotterbolag är tredjeparts förmånstagare i detta avtal som gäller din licens för programvaran med Apple-källkod och att, efter ditt godkännande av villkoren i detta licensavtal, Apple har rätten (och anses ha godkänt rätten) att genomdriva detta avtal som gäller din licens för programvaran med Apple-källkod mot dig i egenskap av tredjeparts förmånstagare därav.

c.Mobilapplikationer från Google Play Store. Följande gäller för alla mobilapplikationer du förvärvar från Google Play Store (”Programvara med Google-källkod”): du bekräftar att detta avtal endast är mellan dig och oss och inte med Google, Inc. (” Google”); (ii) din användning av programvara med Google-källkod måste följa Googles dåvarande Google Play Stores användarvillkor; (iii) Google är endast en leverantör av Google Play Store där du skaffade programvaran med Google-källkod; (iv) vi, och inte Google, är ensamma ansvariga för programvaran med Google-källkod; (v) Google har ingen skyldighet eller ansvar gentemot dig med avseende på programvaran med Google-källkod eller avtalet; och (vi) du bekräftar och samtycker till att Google är en tredjepartsförmånstagare till avtalet eftersom det gäller vår programvara med Google-källkod.

3.Sekretess

Vi bryr oss om integriteten för våra användare. Vi lagrar våra data på servrar i Europa. Såvida inget annat avtalats av oss skriftligen, är vi ansvariga för den information som samlas in och behandlas av tjänsterna. Du förstår att genom att använda tjänsterna kommer vi att samla in och behandla dina personuppgifter och aggregerade och/eller anonymiserade uppgifter enligt vår Sekretesspolicy. I vissa regioner i världen säljs några av våra betaltjänster via licenspartners som vi har ingått avtal med. Information som behandlas av licenspartners styrs av våra avtal och deras respektive sekretesspolicy. I andra regioner säljs vissa av våra betaltjänster av Mascus dotterbolag (som ingår i vår företagsfamilj som vi också kan ha avtal med). Vi och de använder även tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra funktioner i samband med tjänsterna. I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar förlitar vi oss på en mängd olika åtgärder för att stödja laglig överföring av eller tillgång till din information i regioner utanför Europa. Vi använder också avtalsenliga och tekniska medel för att begränsa bearbetningen av information till endast vad som behövs för att leverera tjänsterna. Om du är i kontakt med en tredje parts säljare eller köpare i förhållande till en annons eller begär tjänster från en tredje part direkt via tjänsterna (såsom tillbehör, transport eller finansiering) kommer vi att överföra din information till den tredje parten för detta ändamål i enlighet med ditt engagemang eller din begäran. Du bekräftar och godkänner också att genom att inkludera din e-postadress och annan kontaktinformation i en annons, gör du sådan information offentligt tillgänglig så att intresserade användare kan kontakta dig. Dessutom, genom att använda meddelande och kontaktfunktioner, bekräftar du att vi kan samla in och lagra sådana meddelanden som en del av användar- och systemdata.

4.Säkerhet

Vi bryr oss om integritet och säkerheten för den information vi hanterar. Vi har implementerat och följer en informationssäkerhetspolicy, inklusive fysiska, lednings- och tekniska säkerhetsåtgärder som vi anser vara lämpliga i vår egen riktning, utformade för att bevara integriteten och säkerheten för den informationen. Däremot kan vi inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna besegra våra säkerhetsåtgärder eller använda dina uppgifter för otillbörliga syften. Du är medveten om att du tillhandahåller din information på egen risk. Som nämnts ovan, granska våra hjälpfulla säkerhetstips för att hjälpa till att skydda dig på nätet.

5.Friskrivning rörande tredje parts länkar och material

TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TREDJEPARTSMATERIAL ELLER LÄNKAR TILL TREDJEPARTSMATERIAL SOM VI INTE ÄGER ELLER KONTROLLERAR. VI STÖDER INTE ELLER TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGON SÅDAN TREDJE PARTS, INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. OM DU ÖPPNAR WEBBPLATS ELLER TJÄNST FRÅN TJÄNSTERNA ELLER DELAR DIN DATA ELLER INFORMATION på ELLER GENOM NÅGON TREDJE PARTS TJÄNST, GÖR DU DET PÅ EGEN RISK OCH DU FÖRSTÅR ATT DETTA AVTAL OCH VÅR SEKRETESSPOLICY INTE GÄLLER FÖR DIN ANVÄNDNING AV SÅDANA WEBBPLATSER. DU BEFRIAR OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN NÅGOT OCH ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR FÖR DIN ANVÄNDNING AV NÅGON TREDJEPARTS WEBBPLATS, TJÄNST ELLER INNEHÅLL. YTTERLIGARE, DINA KONTAKTER MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER PÅ TJÄNSTERNA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BETALNING FÖR OCH LEVERANS AV VAROR ELLER TJÄNSTER FRÅN DEM, OCH NÅGRA ANDRA VILLKOR (SOM GARANTIER) ÄR ENDAST MELLAN DIG OCH SÅDAN LEVERANTÖR. DU GODKÄNNER ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG I RELATION TILL DINA KONTAKTER MED SÅDANA LEVERANTÖRER.

6.Ersättning

Du kommer att försvara, ersätta och hålla oss och våra dotterbolag, agenter, licenspartners, leverantörer eller licensgivare (och våra och deras anställda, entreprenörer, tjänstemän, chefer och direktörer) skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, förpliktelser, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men ej begränsat till advokatkostnader) som härrör från eller i samband med: (i) din användning av och tillgång till tjänsterna, inklusive utan begränsning all data eller innehåll som överförs eller tas emot av dig; (ii) din överträdelse av någon bestämmelse i detta avtal, inklusive utan begränsning någon av ovanstående garantier och garantier; (iii) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning någon rätt till integritet eller immateriella rättigheter; (iv) ditt brott mot tillämplig lag, regel eller reglering; (v) din användning av tjänsterna eller listningsdata på något sätt som inte uttryckligen godkänns av detta avtal, inklusive utan begränsning ditt brott mot någon av de begränsningar som gäller för din användning av tjänsterna eller uppgifterna i enlighet med artiklarna 1.3 eller 2 ovan, respektive; (vi) din grova vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse; eller (vii) någon tredje parts åtkomst och användning av tjänsterna med ditt unika användarnamn, lösenord eller annan lämplig säkerhetskod.

7.Ingen garanti

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ ”SOM DE ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGA” BASIS. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, LEVERERAS TJÄNSTERNA UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. INGA RÅD ELLER INFORMATION, OAVSETT MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGT, ERHÅLLET FRÅN OSS ELLER GENOM TJÄNSTERNA SKA SKAPA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGETTS HÄRI. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, VI, VÅRA FÖRETAG, VÅRA DOTTERBOLAG OCH VÅRA LICENSPARTNERS GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION MAN FÅR TILLGÅNG TILL VIA TJÄNSTERNA ÄR RÄTT, TILLFÖRLITLIGT ELLER KORREKT; ATT TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA KRAV; ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA PÅ NÅGON SÄRSKILD TID ELLER PLATS, OAVBRUNTA ELLER SÄKRA; ATT EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL RÄTTAS TILL; ELLER ATT TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. NÅGOT INNEHÅLL NEDLADDAT ELLER SOM PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA NEDLADDAS PÅ DIN EGEN RISK OCH DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA PÅ DITT DATASYSTEM ELLER MOBILENHET ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT FRÅN SÅDAN NEDLADDNING ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR INTE ATT DU FAKTISKT KOMMER ATT GÖRA AFFÄRER PÅ UTRUSTNING ELLER REALISERAR NÅGOT SÄRSKILT VÄRDE SOM HÄRRÖR FRÅN EN TRANSAKTION.

FEDERAL- OCH NATIONELL LAGSTIFTNING, VISSA STATER, PROVINSER OCH ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG GÄLLER KANSKE INTE DIG. DETTA AVTAL GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. FRISKRIVNINGARNA OCH UNDANTAG ENLIGT DETTA AVTAL KOMMER INTE ATT TILLÄMPAS I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

8.Ansvarsbegränsning

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA SAMARBETSPARTNERS, OMBUD, LICENSPARTNERS, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE (ELLER VÅRA ELLER DERAS ANSTÄLLDA, ENREPRENÖRER, AGENTER, TJÄNSTEMÄN ELLER DIREKTÖRER), ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA, STRAFFLIGA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJANDE ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR GÄLLANDE FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADA, FÖRLUST ELLER SKADOR FÖR SPAM, PHISHING, HACKNING ELLER MANIPULATION AV DINA ENHETER ELLER SYSTEM OCH NÅGON MOTSVARANDE OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER DITT ANVÄNDARKONTO ELLER DEN INFORMATION SOM FINNS DÄRI.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, VI TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA (I) FEL, MISSTAG ELLER INNEHÅLLSFELAKTIGHETER; (II) PERSONLIGA SKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV NÅGOT SLAG, FÖLJANDE FRÅN DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA; (III) NÅGON OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH ELLER NÅGON ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION SOM LAGRAS DÄR; (IV) NÅGOT AVBROTT ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA; (V) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANER ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART; (VI) NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR SOM ETT RESLULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV NÅGOR INNEHÅLL SOM ÄR PUBLICERAT, E-POSTAT, ÖVERFÖRT ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTERNA; (VII) ANVÄNDNING AV LISTNINGSDATA ELLER ANDRA ANVÄNDARKONTODATA AV EN TREDJE PART; OCH/ELLER (VIII) KRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV NÅGON TREDJE PART.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA SAMARBETSPARTNERS, OMBUD, LICENSPARTNERS, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVAREEE (ELLER VÅRA ELLER DERAS ANSTÄLLDA, ENTREPRENÖRER, AGENTER, TJÄNSTEMÄN ELLER DIREKTÖRER) VARA ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA KRAV FÖR FÖRFARANDEN , SKULDER, SKYLDIGHETER, SKADOR, FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER MED ETT BELOPP SOM ÖVERSKRIDER 500 EURO,-. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNINGSBESTÄMMELSE GÄLLER OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET ÄR BASERAD PÅ AVTAL, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN GRUND, ÄVEN OM VI HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

OAKTAT OVANSTÅENDE SKALL DET VÅRT TOTALA ANSVAR UNDER DETTA AVTAL UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER VARA BEGRÄNSAT TILL 500 EURO, UTOM I DE FALL DÄR SKADAN HAR ORSAKATS AV VÅR UPPSÅTLIGA HANDLING ELLER GENOM VÅR GROVA OAKTSAMHET.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ETT UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. DETTA AVTAL GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. FRISKRIVNINGARNA, UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNING ENLIGT DETTA AVTAL KOMMER INTE ATT TILLÄMPAS I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

9.Avtalsenhet, tillämplig lag och avstående från grupptalan/juryrättegång

a.Avtalsenhet Detta avtal och i enlighet med artikel 1.9, prenumeration på tjänster kan ingås med Mascus International B.V. (Vijzelstraat 68-78, 1017 HL Amsterdam, Nederländerna) eller tillämpliga Mascus samarbetspartners eller licenspartners som verkar i din region.

b.Tillämplig lag/plats. I enlighet med villkoren i dina produktspecifika avtal eller tvingande tillämpliga konsumenträttsliga bestämmelser, skall detta avtal regleras av nederländsk lag, utan hänsyn till dess konflikt av lagvalsprinciper och alla åtgärder i samband med detta avtal inledda av dig kommer endast att väckas i en domstol av kompetent jurisdiktion i Amsterdam. Efter vårt absoluta och eget gottfinnande, kan vi påbörja rättsliga åtgärder, enligt vårt val, vid den domstol med behörig jurisdiktion i Amsterdam eller platsen för din hemort, och om mer än en part är inblandad i hemvisten för någon av parterna och du och alla andra parter härmed erkänner och bekräftar denna jurisdiktion och behöriga domstol.

c.Exkludering. FNs konvention om avtal om internationell försäljning av varor avvisas och utesluts specifikt.

d.Avstående från grupptalan/juryrättegång. I HÄNDELSE AV ATT EN ANVÄNDARE LYCKAS VÄCKA ÅTGÄRDER UTANFÖR AMSTERDAM ELLER DEN STYRANDE LAGEN FÖR DITT PRODUKTSPECIFIKA AVTA ÄR ANNORLUNDA, DÅ MED HÄNSYN TILL ALLA PERSONER OCH ENHETER, OAVSETT OM DE HAR ERHÅLLIT ELLER ANVÄNT TJÄNSTERNA FÖR PERSONLIGA, KOMMERSIELLA ELLER ANDRA ÄNDAMÅL, MÅSTE ALLA KRAV FÖRAS I PARTERNAS INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON AGERANDE GRUPPTALAN, KOLLEKTIV TALAN, PRIVAT BITRÄDESTALAN ELLER ANNAN REPRESENTATIV FÖRHANDLING. DU ACCEPTERAR ATT, GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL ATT DU OCH VI AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN, KOLLEKTIVA ÅTGÄRDER, PRIVAT BITRÄDESTALAN ELLER ANNAN REPRESENTATIV FÖRHANDLING AV NÅGOT SLAG. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE DETTA AVSTÅENDE, SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. AVSTÅENDET I DENNA BESTÄMMELSE KOMMER INTE ATT TILLÄMPAS I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

10.Allmänt

a.Tilldelning. Detta avtal och alla rättigheter och licenser som beviljats härunder, får inte överlåtas eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av oss utan begränsning. Varje försök till överlåtelse eller upplåtelse i strid härav blir ogiltiga.

b.Meddelandeprocedurer. Vi kan tillhandahålla meddelanden, om sådana meddelanden krävs enligt lag eller för marknadsföring eller andra affärsrelaterade ändamål, till dig via e-postmeddelande, skriftligt eller papperskopiemeddelande eller genom publicering av sådant meddelande på vår webbplats, som vi bestämmer efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att bestämma form och tillvägagångssätt för att tillhandahålla meddelanden till våra användare, förutsatt att du kan välja bort vissa meddelanden som krävs enligt tillämpliga lagar eller som beskrivs i detta avtal eller vår sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för någon automatisk filtrering du eller din nätoperatör kan tillämpa på e-postmeddelanden vi skickar till den e-postadress du tillhandahåller oss.

c.Ändringar av avtalet. Vi kan efter eget gottfinnande, ändra eller uppdatera detta avtal från tid till annan, så du bör granska den här sidan med jämna mellanrum. När vi ändrar avtalet på ett väsentligt sätt kommer vi att uppdatera "senast ändrad" datumet högst upp på denna sida och meddela dig att väsentliga ändringar har gjorts i avtalet. Din fortsatta användning av tjänsten efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de nya användarvillkoren. Om du inte godkänner något av dessa villkor eller några framtida allmänna användarvillkor, använd inte eller få åtkomst till (eller fortsätt att få åtkomst till) tjänsterna. DU ERKÄNNER HÄRMED OCH GODKÄNNER ATT, TILL DEN MAKSIMALA OFATTNINGEN TILLÅTEN AV GÄLLANDE LAG, OM INTE ANNAN ANGES, NÅGON OCH VARJE ÄNDRADE ELLER NYA ANVÄNDARVILLKOR TILL FULLO STYR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH TRÄDER I KRAFT MED BÖRJAN AV DIN FÖRSTA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM DET ÄR FÖREGÅENDE DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRADE ANVÄNDARVILLKOR.

d.Hela avtalet/Avskiljbarhet. Detta avtal, tillsammans med eventuella ändringar och eventuella ytterligare avtal du kan ingå med oss i samband med tjänsterna som produktspecifika avtal, kommer att utgöra hela avtalet mellan dig och oss rörande tjänsterna. Om det tillhandahålls, skall alla relaterade inköpsorder eller liknande dokument från dig bara vara för referens och ska inte ha någon kraft eller effekt, även om de undertecknats av dig och en Mascus listningsleverantör efter denna dag. Ingen av våra anställda eller representanter har rätt att göra några ändringar eller tillägg till detta avtal, om det inte skriftligen undertecknats av vår auktoriserade representant. Alla uttalanden eller kommentarer mellan dig och någon av våra anställda eller representanter är uttryckligen undantagna från detta avtal och kommer inte att gälla för dig eller oss eller din användning av tjänsterna. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogiltig genom beslut av någon domstol som har behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan. Där vi har lämnat någon översättning av den engelska versionen av detta avtal är en sådan översättning endast för din bekvämlighet. I den mån det finns någon motsägelse mellan den engelska versionen och en sådan översättning skall den engelska versionen gälla.

e.Inget avstående. Inget avstående av något villkor i detta avtal skall anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor, och vår oförmåga att hävda någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal utgör inte ett avstående av sådan rätt eller bestämmelse.

f.Kontakt. Vänligen kontakta oss med några frågor om detta avtal.

11.Feedback och rapportering av intrång i immateriella rättigheter

Om du tror att materialet i tjänsterna till någon del är inkorrekt eller felaktigt, vänligen meddela oss genom att skicka information med hjälp av "feedback"-länken på tjänstens förstasida. Beskriv felet eller bristen i detalj i meddelandet.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Om du tror att din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter har kränkts genom material publicerat av andra genom tjänsterna bör du ge oss eller vår utsedda representant följande information:

1. En elektronisk eller fysisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell rättighet;

2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell rättighet som du hävdar har kränkts;

3. Identifiering av det material som påstås vara kränkt och var det finns på tjänsterna;

4. Tillräcklig information för att tillåta oss att kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress;

5. Ett uttalande om att du har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet inte är godkänd av ägaren till upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter, dennes representant eller lagen; och

6. En deklaration underskriven av dig, under straffansvar för mened, om att ovanstående information är korrekt och att du är ägaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten, eller är auktoriserad att agera å ägarens vägnar.

Ovanstående information ska skickas till följande adress:

Om utanför Nordamerika:

Attn: Infringement Notice
Legal Department
Mascus

Adress: Bijster 3
4817 HX Breda, The Netherlands

Tel.: +31.765.242.600
Fax: +31.765.242.650

Om inom Nordamerika:

Attn: Infringement Notice
Senior Paralegal
Ritchie Bros. Auctioneers (America) Inc.

Adress: 4000 Pine Lake Road
Lincoln, NE USA 68516

Tel.: +1-(800) 211-3983
Fax: +1-(888) 433-3467

I VISSA JURISDIKTIONER KAN DU, OM DU MEDVETET FELAKTIGT HÄVDAR ATT ONLINE-MATERIAL ÄR KRÄNKANDE, BLI ÅTALAD FÖR MENED OCH CIVILRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE MONETÄRA SKADESTÅND, RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH ADVOKATKOSTNADER.

Observera att detta förfarande är endast för att meddela oss att dina immateriella rättigheter har kränkts. De föregående kraven syftar till att efterfölja våra rättigheter och skyldigheter, men utgör inte juridisk rådgivning. Det kan vara lämpligt att kontakta en advokat om dina rättigheter och skyldigheter enligt tillämpliga lagar.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi antagit en policy att stänga av, under lämpliga förhållanden, användare som bedöms kränka upprepade gånger. Vi kan också efter eget gottfinnande begränsa tillgången till tjänsterna och/eller stänga av användarkonton för eventuella användare som kränker andras immateriella rättigheter, oavsett om det finns någon upprepad överträdelse.