2006-01-31

Mascus fyller 5 år den 31 januari

Framgång genom internationalisering, specialisering och avancerade redskap

Marknadsplatsen Mascus har på fem år blivit en av Nordeuropas ledande marknadsplatser för tunga begagnade maskiner och transportfordon. Marknadsplatsen mascus.com öppnades på webben i januari 2001 och redan då hade man siktet inställt på kraftig tillväxt. Genom hårt arbete och stort intresse bland kunderna har Mascus blivit en framgång, och markandsplatsen firar nu sitt 5-årsjubileum i en glad och förväntansfull stämning. Internationell expansion står fortfarande högt på listan.

Direktör Petteri Skaffari, som svarar för Mascus affärsverksamhet, har varit med i Mascus i fem års tid. Mascus var först ett dotterbolag till verkstadsbolaget Partek och blev sedan en del av KONE-koncernen. I dag är Mascus en del av mediebolaget Alma Media Interactive. Skaffari är nöjd med företagets utveckling.

– Mascus har haft många olika skeden under sin femåriga historia, men vi har utvecklats på planerat sätt och fortsätter på den linje som vi slog in på när marknadsplatsen lanserades. Av de konkurrenter som började samtidigt med oss finns inte många kvar, berättar Skaffari.

Specialisering på tunga fordon och maskiner lönade sig

Tanken bakom Mascus var från första början att specialisera den elektroniska marknadsplatsen på tunga maskiner och fordon och utvidga den till en internationell markandsplats. Målen har uppnåtts tack vare ett motiverat team och goda samarbetspartners. Mascus popularitet visar klart att Internet fått ett starkt fotfäste inom handeln med begagnade maskiner. År 2005 ökade antalet enskilda besökare med 153 procent. Enbart svenskarnas andel ökade med 125 procent.

Mascus har inte bara utvidgat sitt sortiment. Markandsplatsen har också lanserat nya språkversioner och etablerat sig i nya länder.

– Vi har en stark närvaro på marknaden i Nordeuropa. För närvarande fungerar marknadsplatsen Mascus på 16 språk och erbjuder interna tjänster för företag på ytterligare 6 språk, berättar Skaffari.

Mascus omfattande sortiment av begagnade maskiner och fordon är en viktig fördel.

– Även om vi har ett stort urval begagnade maskiner, har specialiseringen på tunga maskiner och fordon gett bra resultat. I Mascus behöver inte köparen leta efter rätt maskin bland barnvagnar och andra prylar, säger Skaffari med ett leende.

Ytterligare fördelar är de redskap som Mascus erbjuder säljare. Denna sektor har utvecklats kraftigt under markandsplatsens fem verksamhetsår. I dag kan säljarna exempelvis använda programmet Publisher för att ta fram en tidningsannons eller färdigt material för en broschyr. Mascus har också utvecklat ett redskap för utformning av offerter. Med programmet kan säljaren hämta den begagnade maskinens uppgifter direkt från Mascus databas. Offerten skickas till kunden per e-post.

Nya länder och nya tjänster

Även om Mascus redan i dag har en stark ställning i Nordeuropa, finns det planer på att etablera verksamhet på nya marknader. Följande etapp är en expansion österut, men förhandlingar pågår också på den europeiska kontinenten.

På marknadsplatsen finns maskiner bland annat från Sydeuropa, men största delen av maskinerna kommer från Norden. I dag är Sverige Mascus största marknad, åtföljd av Finland och England. Tillväxten är kraftig också på marknaden i Norge och Polen.

I framtidsplanerna finns också utveckling av mobiltjänster, även om säljarna och kunderna inom handeln med tung utrustning traditionellt är relativt konservativa.

Mascus historia i korthet

-2001: Markandsplatsen www.mascus.com öppnas den 31 januari. Projektet inleds av Partek och tjänsten är i början avsedd för åkerier, entreprenörer och lantbruksföretagare. Verksamheten inleds i Norden.

-2002: Mascus utvidgar i augusti sin verksamhet till Sverige genom att köpa två konkurrenter. Genom detta stärker markandsplatsen avsevärt sin ställning i Sverige. Tillsammans med sitt moderbolag Partek blir Mascus en del av KONE-koncernen.

-2003: Fortsatt stark tillväxt. Utbudet av begagnade maskiner har vuxit och antalet sålda maskiner har tredubblats jämfört med året innan. Verksamheten i England har blivit etablerad. I november köper Alma Media Interactive Oy markandsplatsen.

-2004: Mascus och dess samarbetspartners utvecklar nya redskap för säljare. Mascus ingår ett omfattande avtal med Volvo Construction Equipment. Marknadsplatsen växer också genom företagsförvärv: bolaget köper sin svenska konkurrent, som är specialiserad på lagertruckar.

-2005: Den internationella verksamheten ökar. Mascus ingår licensavtal med HMA, som övertar ansvaret för Mascus marknadsföring och försäljning i Norge. Mascus utvecklar nya språkversioner och i slutet av året introduceras en version på ukrainska.

-2006: Mascus ökar sin kundkrets och expanderar på nya marknader.

2006-01-31

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2004