Integritetspolicy

Vi på Mascus är måna om att värna din integritet när du besöker vår webbplats eller kommunicerar elektroniskt med oss.

Vår Integritetspolicy förklarar vad som sker med den personliga data du delger oss ( till exempel via email) eller som vi samlar in då du besöker vår webbplats. Då och då gör vi uppdateringar i integritetspolicyn. Gå till den här webbsidan för att se den senaste versionen.

Information som vi samlar in

 • För driften av vår webbplats kan vi samla in och bearbeta följande information om dig:
  • Uppgifter om dina besök på vår webbplats och resurserna du använder, inklusive, men inte begränsat till
  • Information om datatrafik
  • Information om var du befinner dig geografiskt
  • Webbhistorik
 • Annan kommunikationsdata.
 • Information som du anger genom att fylla i formulär på vår webbsida, till exempel när du registrerar dig eller genomför ett köp.
 • Information du sänder oss när du kommunicerar med oss av någon anledning.

Användning av cookies

Vi kan vid tillfälle samla information om din dator då du besöker vår webbsida. Detta låter oss förbättra våra tjänster, samt erbjuda statistisk information om användandet av vår webbplats till annonsörer där det är lämpligt.

Sådan information identifierar inte dig personligen, det är statistiska data om våra besökare och hur de använder webbplatsen. Dessa statistiska data avslöjar inga personliga uppgifter överhuvudtaget.

I likhet med ovanstående, kan vi samla information om ditt allmänna internetanvändande genom att använda en så kallad “cookie”-fil. Där de används, laddas dessa cookies ner till din dator automatiskt. Cookiefilen lagras på din dators hårddisk då cookies innehåller information som förs över till hårddisken. De hjälper oss att förbättra vår webbsida och tjänsterna som vi erbjuder dig.

På alla datorer finns möjligheten att neka till nedladdning av cookies. Detta kan ordnas om du ändrar i din webbläsares internetinställningar. Om du väljer att neka till cookies, kan det hända att du inte får tillgång till vissa delar av vår webbplats.

Våra reklamannonsörer kan också använda cookies, och över detta har vi ingen kontroll. Sådana cookies (om de används) laddas då ner när du klickat på annonsen på vår hemsida.

Användande av din information

Informationen som vi samlar in och lagrar som relaterar till dig används i första hand för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. Dessutom kan vi använda informationen i följande syften:

 • För att förse dig med information som efterfrågats ifrån oss, relaterat till våra produkter eller tjänster.
 • För att informera om andra produkter som vi tror du skulle vara intresserad av, om du givit samtycke till att ta emot sådan information.
 • För att möta våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
 • För att meddela dig om ändringar vi gör på webbplatsen, såsom förbättringar eller ändringar vad gäller produkter/tjänster, som kan komma att påverka dig.


Om du/ditt företag är kund sedan tidigare kan vi komma att kontakta dig med information om produkter och tjänster liknande de som du beställt vid tidigare tillfälle.

Vidare kan vi komma att använda dina data, eller låta utvald tredje part använda dina data, för att kunna förse dig med information om icke relaterade produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi eller de kan komma att kontakta dig angående dessa produkter och tjänster via någon av de kontaktformer du gett samtycke till vid tillfället då informationen samlades in.

Är du ny kund kommer vi endast att kontakta dig eller tillåta tredje part att kontakta dig när du har givit ditt samtycke och då endast via de kontaktformer du gett ditt samtycke till.

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter till våra tredje parter har du möjlighet att neka ditt samtycke till detta då du delger oss uppgifter i formulär som vi använder för att samla in din information.

Notera att vi inte avslöjar information om identifierbara individer för våra annonsörer, men att vi vid tillfälle kan komma att förse dem med sammanställd statistisk information om våra besökare.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan komma att föra över information som vi samlat in från dig till platser utanför EES-området för bearbetning och lagring. Informationen kan också bearbetas av personal som arbetar utanför EES-området för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan till exempel jobba med att bearbeta och sammanställa dina beställningar, bearbeta dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av stödtjänster. Genom att ange dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi tar till alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Data som vi tar emot lagras på våra säkra servrar. Uppgifter som är relaterade till betalningstransaktioner som vi fått in via vår webbplats kommer att krypteras för att garantera säkerheten.

Informationsöverföringen via internet är inte fullständigt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för data som sänds till oss elektroniskt, och överföringen av sådan data sker därför helt på din egen risk. Där vi har tilldelat dig (eller där du själv har valt) ett lösenord för att du ska få tillgång till vissa delar av vår webbplats, är du själv ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt.

Utlämnande av din information

Där det är tillämpligt kan vi komma att lämna ut dina personliga uppgifter till någon av medlemmarna i vår grupp. Detta inkluderar, där det är tillämpligt, våra dotterbolag, vårt ägarbolag och dess andra dotterbolag (om sådana finns).

Vi kan även komma att lämna ut din personliga information till tredje part:
1. I de fall vi är lagligen skyldiga att lämna ut din information.
2. För att hjälpa till att skydda mot bedrägeribrott och minimera kreditrisker.

Länkar till tredje part

På vår webbplats kommer du att hitta länkar till andra webbsidor tillhörande tredje parter. Dessa webbsidor bör ha sina egna integritetspolicies som du bör läsa. Vi åtar oss inget ansvar eller skyldighet vad gäller deras policies på något sätt då vi helt saknar kontroll över dessa.

Tillgång till information

Den brittiska dataskyddslagen “The Data Protection Act 1998” ger dig rätten att få tillgång till den information om dig som vi håller lagrad. Vid begäran om tillgång till denna information kan vi komma att ta ut viss betalning för detta för att kunna täcka de kostnader vi får för att förse dig med informationen. Om du önskar få ut uppgifter som vi lagrat om dig, var god kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Vi välkomnar alla slags frågor, kommentarer och förfrågningar som du kan ha angående denna integritetspolicy. Tveka inte att kontakta oss.