Cookies

1. Introduktion

När du loggar in på www.mascus.se sparar Mascus information om dig och ditt beteende på webbplatsen.
Nedan kan du läsa om informationen och hur informationen hanteras, hur informationen används, vem som kan få tillgång till informationen och vem du kan kontakta ifall du har frågor eller invändningar rörande den information som sparas.

2. Cookies

2.1 Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, telefon, iPad eller annan enhet som du använder när du surfar på Internet. Cookies gör det möjligt att spara information om ditt beteende på Internet eller säkerställa att en webbplats fungerar tekniskt korrekt. En cookie är en passiv fil som inte kan sprida virus eller skadliga program på din dator.
Cookies gör det enklare att använda Internet då de gör att du inte behöver börja om var gång du besöker en webbplats. Webbplatsen kan använda en cookie för att komma ihåg information om dina preferenser. Till exempel det faktum att du inte behöver logga in på nytt på en webbplats varje gång du besöker den, beror på att en cookie används för att komma ihåg dina uppgifter.

2.2 Vad används cookies till?
Cookies hjälper Mascus att få information om ditt besök. Alla cookies vi använder har som syfte att förbättra din upplevelse som användare eller kund.
För att få veta vilka som besöker Mascus webbplats, använder vi cookies för att samla in demografisk data och användarrelaterad statistik. Här samlar vi information om hur lång tid du spenderar på webbplatsen, vilka kategorier du tittar i, hur många artiklar du läser, om besök hos oss skett tidigare från din dator, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, IP-adresser, vilka reklamannonser du ser etc. Baserat på denna information försöker vi välja ut och visa marknadsföring som intresserar dig. Vi använder även informationen för att dokumentera och klarlägga effekten av marknadsföringen för våra annonsörer.

Vi gör ofta skillnad på förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas av webbplatsen du besöker. Tredjepartscookies skapas av en tredje part som har inbäddade element på webbplatsen du besöker.
Mascus använder förstapartscookies för att samla in information om din aktivitet på vår webbplats. Det är denna typ av cookie som till exempel gör det möjligt att komma ihåg ditt användarnamn.
Vi använder tredjepartscookies för våra webbanalysprogram som Google Analytics och sociala medier som Facebook. Mascus använder också tredjepartscookies som gör det möjligt för våra bannerannonseringspartners att generera riktad marknadsföring.

2.3 Hur länge lagras cookies?
Livslängden för cookies beror på hur de programmerats av respektive aktörer. En del cookies försvinner så snart du stängt ned din webbläsare, medan andra kan lagras i flera år. Många webbaktörer använder normalt statistik- och innehållsrelaterade cookies med en livslängd på mellan 12 och 24 månader. Notera att denna livslängd förnyas varje gång du besöker webbplatsen.

2.4 Hur kan cookies raderas?
Om du inte vill ta emot cookies kan du välja att blockera alla cookies, radera alla existerande cookies från din hårddisk eller att få ett varningsmeddelande varje gång innan en cookie sparas på din dator. Du kan när som helst radera cookies från din dator. Läs om hur du gör här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/.
Om du väljer att blockera alla cookies eller radera existerande cookies från din hårddisk kommer du fortfarande att kunna läsa text på www.mascus.se, emellertid kommer sannolikt vissa funktioner eller tjänster inte att kunna användas fullt ut då de kräver att webbplatsen sparar de val du gör.

3. Personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som avses när vi frågar efter personlig och användarrelaterad information, när du använder vissa delar av webbplatsen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om du inte själv delar med dig av informationen genom att registrera dig, anmäla dig till ett evenemang, köpa en produkt, prenumerera på nyhetsbrev, delta i en tävling eller undersökning etc. Det rör sig främst om information om ditt namn, adress, postnummer, epostadress, kön och ålder, men kan även handla om uppgifter om intressen, kunskap om Internet etc. De insamlade uppgifterna kommer inte att säljas till tredje part.

3.2 Användning av personuppgifter
Dina personuppgifter används främst för att slutföra det köp eller den tjänst som uppgifterna är relaterade till. Dessutom används informationen för att skaffa bättre kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Användningen av personuppgifterna kan inkludera undersökningar och analyser relaterade till arbete med förbättring av våra produkter, tjänster och teknik samt anpassning av innehåll och marknadsföring efter dina intressen och hobbies.
Om du gett ditt medgivande till att motta direktmarknadsföring såsom nyhetsbrev, erbjudanden mm kan vi även använda den insamlade datan för att rikta sådan marknadsföring till dig via telefon, brev eller elektronisk media.
Vänligen kom ihåg att all information du delar med dig av till oss - inklusive personlig och identifierbar information - på ett publikt forum, t. ex. i en onlinedebatt, inte omfattas av denna integritetspolicy och kan ses av tredje part utan relation till Mascus. Därför rekommenderar vi att du är varsam med vilken information du delar med dig av vid användning av sådana forum.

3.3 Skydd av personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen skall din information lagras säkert och konfidentiellt. Vi sparar de personuppgifter du gett oss på datorer med begränsad åtkomst. Åtkomst till datorerna är begränsad till kontrollerade anläggningar och vår säkerhet kontrolleras som en pågående process för att avgöra om personuppgifterna hanteras korrekt och om dina rättigheter som användare tas hänsyn till.
Vi kan emellertid inte garantera en 100-procentig säkerhet rörande datatransaktioner över Internet.
Detta innebär att det finns en risk att andra begagnar sig olovlig tillgång till din information när den skickas och lagras elektroniskt.

Vänligen observera att du delar med dig av uppgifter till oss på egen risk.
I den utsträckning personuppgifter om dig lagras har du rätten att - i enlighet med Personuppgiftslagen - bli informerad om de uppgifter som kan leda till dig. I det fall det verkar som att informationen eller datan om dig som hanteras är felaktig eller missledande har du rätt att få dessa uppgifter rättade, raderade eller blockerade.
Du kan när som helst göra invändningar mot det faktum att uppgifter om dig hanteras. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Du har möjlighet att rikta klagomål mot hanteringen av information och data om dig. Klagomål skall skickas till Datainspektionen, i enlighet med Personuppgiftslagen.

3.4 Ändringar i hanteringen av personuppgifter
Den snabba utvecklingen av Internet gör att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga. Därför reserverar vi oss rätten att uppdatera och ändra i rutinerna som rör denna hantering.
I de fall vi gör detta kommer vi självklart att korrigera datumangivelsen för “senast uppdarterad” på botten av denna sida. Om det rör sig om omfattande förändringar kommer vi att notifiera dig genom ett synligt meddelande på vår webbplats.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mascus:
Mascus Sverige
Box 1116, Augustendalsvägen 7
131 26 Nacka Strand
Tel. +46 (0) 8 227 930